Function declaration

En function declaration eller function statement definierar en namngiven funktionsvariabel. Man kan likna det vid att deklarera en vanlig varibel. Istället för var använder vi function:

function taxes() {
  console.log("Taxes are declared.");
}

taxes(); // Prints "Taxes are declared." in the console

Vi kan även skicka med argument till funktionen:

function taxes(declared) {
  if (declared) {
    console.log("Taxes are declared.");
  } else {
    console.log("Taxes are not declared.");
  }
}

taxes(true); // Prints "Taxes are declared." in the console

Kika gärna på videon om declarations:

Kenneth visar function declaration.