Utvecklingsverktyg

När man utvecklar JavaScript behöver man en utvecklingsmiljö och utvecklingsverktyg.

Det som ligger närmast till hands är en webbläsare och en grundstruktur för en webbsida. Du kan hitta en mall för att skriva dina exempel och testprogram i ditt kursrepo under example/guide/sandbox.

Din webbläsare har en developer tools (console) där du kan skriva enklare konstruktioner i JavaScript.

Du kan installera Node.js och köra dess interpretator i terminalen, det låter dig testa enklare konstruktioner på ett enkelt sätt (om du gillar terminalen).

Vill du göra kodexempel och dela med dig av koden så använder du online-verktyg likt jsfiddle eller codepen.