Allmänt om arrayer

En array är en numrerad lista med värden. En array har en längd. Det finns ett antal metoder som hjälper dig att jobba med arrayer.

Det finns inga associativa arrayer i JavaScript (key/value), då använder du ett objekt istället.

Du kan använda array-literalen för att skapa och jobba med arrayer på följande sätt.

let notMuch = [];
let course = ['htmlphp', 'oophp', 'phpmvc', 'javascript'];

console.log(notMuch.length); // 0
console.log(course.length); // 4
console.log(course[0]);   // 'htmlphp'

course[9] = 'mobile';

console.log(course.length); // 10
console.log(course[8]);   // undefined
console.log(course[9]);   // 'mobile'

course.length = 4;
console.log(course.length); // 4
console.log(course[9]);   // undefined

Du kan utöka arrayen dynamiskt genom att tilldela den fler element i slutet av arrayen eller på en viss position. En position som inte fått ett värde tilldelat har värdet undefined. När du sätter längden på en array kan du trunkera den, som i exemplet ovan där det finns ett element på position 9 som försvinner när vi sätter arrayens längd till 4.

Objektet Array innehåller en hel del metoder som du kan ha nytta av när du jobbar med arrayer. Kika på manualsidan och se om du känner igen några av metoderna.