Hantera DOM

JavaScript arbetar gärna med html DOM. För att nå html-elementen använder vi olika sätt att nå dem på. Vi tittar på några olika varianter.