createElement

Vi kan även skapa html-element i JavaScript. Det görs med den inbyggda funktionen createElement. Låt säga att vi vill skapa 5 lådor, där vi har stylat klassnamnet box i css. Vi kan åstadkomma skapandet i JavaScript:

let myContent = document.getElementsByClassName('content')[0];

for (let i = 0; i < 5; i++) {
    let box = document.createElement("div");
    box.className = "box";

    myContent.appendChild(box);
}

Vi använder den inbyggda funktionen appendChild för att lägga till box-elementen inuti content-elementet. Det går att skapa väldigt många html-element på liknande sätt och manipulera dem i JavaScript.

#Resultat

Resultatet blir likadant som tidigare:

element skapade med createElement()

element skapade med createElement()