Constructor

En “konstruktor” är enbart en funktion som hjälper oss att initiera flera objekt från samma bas. Vi tar föregående kod och gör om det till en konstruktor-funktion.

function MyObj(size, background) {
  this.size = size;
  this.background = background;
  this.draw = function() {
    let element = document.createElement("div");
    element.style.margin = "5px";
    element.style.height = this.size.h + "px";
    element.style.width = this.size.w + "px";
    element.style.backgroundColor = this.background;
    document.getElementsByClassName("content")[0].appendChild(element);
  }
}

let obj1 = new MyObj({h: 25, w: 54}, "green");
let obj2 = new MyObj({h: 100, w: 250}, "red");
let obj3 = new MyObj({h: 65, w: 147}, "yellow");

let allObjects = [obj1, obj2, obj3];

for (let i = 0; i < allObjects.length; i++) {
  allObjects[i].draw();
}

När vi har en konstruktor använder vi nyckelordet new samt en stor bokstav i objektets namn.

#Resultat

Om vi nu tittar på resultatet kan vi se att det är likadant som tidigare.

Former skapade med konstruktor.

Former skapade med konstruktor.