Variabler utan värde, undefined

En variabel som inte har tilldelats ett värde får automatiskt värdet undefined. Det är ett odefinerat värde.

let i;

if(i === undefined) {
  // Yep, this is true for i
}

if(typeof i === 'undefined') {
  // Yep, this is true for i
}