Function expression

Function expression tilldelar funktionen till en variabel som kan användas som identifierare. Funktionen är i sig anonym (namnlös) och deklareras när programmet körs.

let speak = function() {
    console.log("I speak, therefore I am.");
}

speak(); // Prints "I speak, therefore I am." in the console

Vi kan även skicka med argument till funktionen:

let speak = function(what) {
    console.log(what);
}

speak("I speak, therefore I am."); // Prints "I speak, therefore I am." in the console

Se på videon där jag går igenom function expression:

Kenneth visar function expression.