Arrayer

Array-literalen [] är en välkänd konstruktion. I Python kallas det list och i vissa språk vector. VI tittar närmare på arrayer i JavaScript.