Strängar och String

Strängar omsluts med enkelfnutt ' eller dubbelfnutt ", speciella tecken kan escapas med backslash \ på samma sätt som i andra programmeringsspråk. En tom sträng är '' eller "". Strängar kan även innehålla unicode tecken enligt \uXXXX där XXXX är fyra hexadecimala siffror.

Strängkonkatenering sker med operatorn + eller +=.

Det finns en samling med sträng-funktioner som är samlade i objektet String.

#Typkonvertering

JavaScript konverterar automatiskt mellan nummer och strängar vid behov. Se följande som ett exempel på hur värden av olika typer kan läggas ihop via automatiks typkonvertering.

> 1 + 1
2
> "1" + 1
'11'
> 1 + "1"
'11'
> 1 + true
2
> "1" + true
'1true'
> true + 1
2
> true + 1 + NaN
NaN

Försök undvika att värden av olika typer beräknas på detta atuomatiska sätt, det kan bli en potentiell felkälla i din kod.

#Kontrollerad typkonvertering

Vill du ha mer kontroll på hur konvertering sker kan du använda funktionerna parseInt() och parseFloat() för att konvertera strängar till nummer och toString() för att konvertera nummer till strängar.

Notera att toString anropas som en metod på ett objekt, medan parseInt och parseFloat kan anropas som en funktion.

> a = 42
42
> a.toString()
'42'
> parseInt("42 mopeder")
42

Vid sidan av alla objekt finns även en uppsättning av globala funktioner, där parseInt och parseFloat är två av dem.

I exempelmappen finns ett testprogam för strängar.