Hämta element via tagg-namn

Att hämta via tagg-namn fungerar likadant som med klassnamn. Funktionen ser ut på följande sätt:

let boxes = document.getElementsByTagName("div");