Ett icke-värde, null

Javascript skiljer på null som är ett icke-värde och undefined som är ett odefinierat värde. Man använder null för att ge en variabel värdet null, med mening. När värdet undefined dyker upp så innebär det oftast att man inte initierat en variabel med ett värde.

let i;
let j = null;

if(i === j) {
  // Nope, not the same type, they are not equal.
}

if(i == j) {
  // Yep, both evaluates to false so they are equal.
}

if(j === null) {
  // Yep, j is null for sure.
}