Webbutveckling och programmering, 30hp

Kurspaketet “Webbutveckling och Programmering”, också kallad webutv, består av fyra kurser som hjälper dig att komma igång med programmering och webbutveckling.

Kurspaketet ger dig en introduktion i programmering (Python), operativsystem (Linux) och webbutveckling (JavaScript, HTML, CSS) för traditionella skrivbordsdatorer, mobila enheter och läsplattor.

Kurspaketet omfattar 30hp och erbjuds på distans.

Samma kurser ingår i programmet Webbprogrammering.

#Fyra kurser

Du söker och blir antagen till ett kurspaket som innehåller fyra separata kurser.

Namn Smeknamn
1. Programmering och Problemlösning med Python python
2. Programmering med JavaScript, HTML och CSS javascript1
3. Operativsystemet Linux linux
4. Webbapplikationer för mobila enheter webapp

Kortnamnen python, javascript1, linux och webapp är mina smeknamn på kurserna.

Varje kurs är på 7.5hp och kurspaketet är totalt på 30hp.

Varje kurs examineras separat.

Du går kurserna efter varandra, i den ordning som visas ovan. När du är klar med den första kursen så hoppar du på nästa.

#Studietakt

Kurspaketet går på halvfart och du läser två kurser per termin. Du går två terminer, totalt ett års studier på halvfart. Du studerar 20 timmar varje vecka.

Fram till och med vårterminen 2015 fanns även studietakten kvartsfart om 25% (10 studietimmar i veckan).

#Rekommenderad studieplan

Det finns rekommenderade studieplaner beroende på vilken studietakt du har. I den rekommenderade studieplanen finner du de deadlines som gäller för respektive kurs.

Det finns en studieplan för varje kurstakt.

#Registrering och avregistrering per kurs

Du registrerar dig för varje kurs och du kan bli avregistrerad per kurs. Varje kurs har något som kallas 3-veckors upprop som sker ett par veckor in i varje kurs. Om du inte uppfyller kursens krav så riskerar du att bli avregistrerad från kursen.

Det innebär att du kan vara antagen till kurspaketet på helfart, men om du inte fullföljer studierna enligt den rekommenderade studieplanen så riskerar du att bli avregistrerad på de resterande kurserna innan terminen är slut.

Tips från coachen

Se till att klara 3-veckors uppropet i varje kurs. Om du gör det så har du “alltid” din studieplats kvar på kursen. Du kan inte bli utkastad från kursen när du väl klarat kraven för uppropet. Du har då möjligheten att omregistrera dig på kommande kurstillfällen.

Om du får problem med din studietakt så bör du överväga att byta studietakt och du bör ha en nära kontakt med din lärare.

#Vad säger andra studenter?

Kurspaketet webutv är nytt från och med vårterminen 2015. Kurserna python och javascript1 startade hösten 2014.

Det finns ett syster-kurspaket webprog som funnits sedan tidigare. Läs vad Pernilla, Gabriel, DanielJ och Dennis säger om sina studier och vilka jobb de fick efter kurspaketet webprog.

#Revision history

  • 2016-07-04: (D mos) Genomgången inför ht16.
  • 2016-03-11: (C, mos) Bort med länk till kursutvärdering eftersom den kräver inloggning i forumet.
  • 2015-12-18: (B, mos) Om studietakter.
  • 2015-01-08: (A, mos) Första utgåvan inför vårterminen 2015.

Document source.