Kmom06: Gomoku

By . Latest revision .

Vi har vid ett tidigare tillfälle skrivit en server som kan spela Gomoku. I detta kursmoment skall vi använda denna server, men spela via servern på våra mobila enheter.

Nedan finns ett exempel på hur det kan se ut när vi spelar via vår mobila enhet mot Gomoku servern.

Gomoku i kursmoment 6.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2 studietimmar)

#Kurslitteratur

Det finns ingen kurslitteratur.

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande video.

  1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 6.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga övningar.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Gomoku klient”.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur kändes det att jobba mot ett lokalt API?
  • Beskriv kort hur du tekniskt löste renderingen av spelbrädan?
  • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?
  • Är du nöjd med din Gomoku klient?

#Revision history

  • 2017-04-21: (C, efo) Ändringar inför släpp av kmom.
  • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
  • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.