Kmom02: Bygg ut din mobila webapp

By . Latest revision .

Vi har en me-app, från föregående kursmoment, som är utvecklad mot mobila enheter. Men med mobila terminaler finns det en del som är specifikt och skiljer sig från desktop miljöer. Låt oss bygga vidare på me-appen och testa runt för att se vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas. Det blir en blandning av olika tekniker men fokus är att lära oss mer om den mobila utvecklingsmiljön.

Vi kommer även titta på hur vi hämtar data från externa API’er och jobba med verktyg som underlättar när vi jobabr med JSON API’er.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

Det kan se ut så här när vi är klara med Nobelappen.

Nobelappen i kursmoment 2.

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 6: Other HTML5 APIs

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningarna.

 1. Titta igenom jsonapi.org för att få en uppfattning om vad ett JSON-API är. Speciellt specification, recommendation, examples och FAQ är relevanta.

#Video

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 2.
 • Vilken utvecklingsmiljö sitter du på?

#Lästips

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Läs igenom artikeln och installera “Utvecklingsverktyg för REST tjänster”.

 2. Installera och testa verktyget jq via artikeln “Installera verktyget jq för att söka i JSON-filer”.

 3. Läs igenom artikeln “Enhetens storlek och orientering”.

 4. Läs igenom artikeln och gör övningarna i “Modeller och request i mithril”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Sökverktyg för JSON filer”.

 2. Gör uppgiften “Bygg vidare på din me-app”.

 3. Gör uppgiften “Skapa en Nobel app”.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur känns det att jobba med modeller och hämta data från api’er med m.request?
 • Hur känns det att jobba i mithril, fördelar och nackdelar?
 • Så här långt, känner du att du har koll på koden? Är det något särskilt du funderar på?
 • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?

#Revision history

 • 2017-03-09: (C, efo) Gjorde om för webapp-v2.
 • 2016-02-08: (B, mos) Lade till extrauppgift om detect-swipe-event.
 • 2015-10-26: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.