Kmom05: Litet kundprojekt

By . Latest revision .

I detta kursmomentet ska vi kolla på hur vi kan läsa data från en lokal fil och utföra ett mindre projekt till en kund. Uppgiften är friare i sin utformning, prioritera kraven och tänka till vad kunden egentligen vill ha.

När du är klar har du skapat en mobil webapp till kunden.

Nedan finns ett exempel på hur det kan se ut när din app är klar.

Pizza app.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 0 studietimmar)

#Kurslitteratur

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 14: Mobile Performance

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 5.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 16-20 studietimmar)

#Övningar

 1. Gör uppgiften “Läsa en lokal fil med Cordova”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Me-app till din lokala pizzeria”.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Berätta utförligt vilka val du gjorde och hur din app fungerar.
 • Gick det bra att läsa filen?
 • Fick du göra prioriteringar för att hålla dig inom max 20h, berätta om dem.
 • Gjorde du något som du är extra stolt/nöjd över i din app, berätta om det.
 • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?

#Revision history

 • 2017-03-14: (B, aar) Tagit bort JQuery mobile.
 • 2015-12-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.