Kmom04: CRUD

By . Latest revision .

Vi har jobbat en del mot olika api’er, men än så länga har vi bara använt GET anrop för att hämta data. I detta kursmoment skall vi kolla på de tre andra anrop: POST, PUT och DELETE. CRUD står för Create, Read, Update, Delete och är de fyra HTTP anrop som görs i bakgrunden när vi skapar, läsar, redigerar och tar bort data.

Så här kan det se ut när vi är klara.

Winecellar i kursmoment 4.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 4: HTML5 Web Forms
  • Ch 10: CSS3: Transforms, Transitions, and Animations
  • Ch 13: Targeting Mobile Devices and Touch

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningarna.

 1. Läs igenom artikeln från Jonatan och Henrik om en djungel av ramverk för JavaScript.

 2. Läs Wikipedia artikeln om CRUD.

#Video

Se följande videor.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 4.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Läs igenom artikeln och gör övningarna i “Mithril och CRUD”.

 2. Läs igenom artikeln och gör övningarna i “Ett mobilanpassad formulär”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Din egna vinkällare app”.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Är du sedan tidigare bekant med CRUD?
 • Hur känns det att jobba mot REM api’t?
 • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?
 • Hur tycker slutresultatet blev för din app?

#Revision history

 • 2017-03-17: (C, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-04: (B, mos) lade till läsanvisningar i boken samt rev c av artikeln.
 • 2015-11-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.