Vad är Docker Hub?

Docker Hub är ett moln-baserat “repository” där användare kan spara egna images eller söka efter och ladda ner befintliga images. Man kan krasst se Docker Hub som Docker-versionen av GitHub. Fast utan någon kod.

#Revision history

  • 2019-03-14: (A, lew) Första versionen.

Document source.