#Installera Apache

Vi behöver webbservern Apache. Så här installerar du Apache och testar att det fungerar. Vi börjar med att skapa en Dockerfile med följande innehåll:

FROM ubuntu:22.04

RUN apt update && apt install -y apache2

CMD apachectl -D FOREGROUND

-D FOREGROUND tvingar Apache att köras i förgrunden. Om vi startar med tex apachectl start så kommer servern köras fristående och inte i Dockers “huvudprocess”. När ingenting körs i huvudprocessen stänger Docker ner sig.

Om vi bygger imagen och kör igång den kan vi se servern igång och vänta på requests:

$ docker build -t apachetest .
$ docker run apachetest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Om vi vill bli av med varningen petar vi in ServerName i rätt fil. Lägg till följande i Dockerfile, innan du kör igång servern:

RUN echo "ServerName 127.0.0.1" >> /etc/apache2/apache2.conf

Om vi hade tagit oss in i containern, tex via docker exec -it <id> bash och velat kika statusen hade felet med en terminalbaserad webbläsare dykt upp. Man kan då välja att installera tex w3m i byggfasen.

#Revision history

  • 2020-03-11: (A, lew) Första versionen.

Document source.