Installera program via Dockerfile

Vi vet att vi kan exekvera kommandon via instruktionen RUN. Vi använder det för att köra ytterligare kommandon i containern. Låt säga att vi vill installera nano, cowsay, fortune och bsdmainutils som används för cal kommandot.

FROM ubuntu:22.04

RUN apt update && \
    apt -y install nano \
    cowsay \
    fortune \
    bsdmainutils

WORKDIR scripts

COPY scripts/ .

RUN chmod +x ./*.bash

För att kunna installera fler program behöver vi först som bekant uppdatera pakethanterarens listor. Sedan är det bara att installera.

#Revision history

  • 2022-04-13: (B, lew) Uppdatering inför HT22.
  • 2019-04-11: (A, lew) Första versionen.

Document source.