Skapa nätverk

Först och främst behöver vi ska ett nätverk. Vi vill använda default-nätverket så vi skapar ett genom att köra:

$ docker network create dbwebb
e0646a5e7e2d9c6550d1c7c5a3871d7cf90ac3c1ba20baa71c29336111b1ef9c

Nätverket får då ett id och vi kan se att det är skapat med:

$ docker network ls
NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
ab697b54645c    bridge       bridge       local
e0646a5e7e2d    dbwebb       bridge       local
ebda8a98b757    host        host        local
5c613021151a    none        null        local

Det skapas automatiskt några default-nätverk men vi ser även vårt egna dbwebb i listan. Vi kör en inspect:

$ docker network inspect dbwebb
[
  {
    "Name": "dbwebb",
    "Id": "e0646a5e7e2d9c6550d1c7c5a3871d7cf90ac3c1ba20baa71c29336111b1ef9c",
    "Created": "2019-04-30T10:39:08.877870381+02:00",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.19.0.0/16",
          "Gateway": "172.19.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Containers": {},
    "Options": {},
    "Labels": {}
  }
]

#Revision history

 • 2019-04-30: (A, lew) Första versionen.

Document source.