Apache och virtual hosts

Vi har sett hur vi installerar och konfigurerar Apache i artikeln Kom igång med Apache. Nu tittar vi på hur vi löser det med en Dockerfile.

#Revision history

  • 2020-03-11: (A, lew) Första versionen.

Document source.