Introduktion

Syftet med denna guide är att ge en introduktion till virtualiseringstekniken Docker samt docker-compose.

Vi skall komma igång med virtualiseringsmiljön Docker och se hur den kan användas som stöd för utveckling och test av programvara.

Du kommer se hur du kan jobba med images och containrar samt se hur du kan skapa egna images och underhålla dem.

#Förkunskaper

Guiden förutsätter att du har installerat Docker och att du verifierat installationen.

#Revision history

  • 2019-03-14: (A, lew) Första versionen.

Document source.