Docker network

Docker kan skapa olika typer av nätverk, bridge, host, overlay, mcvlan och none. Default är bridge, vilket även är den vi kommer använda.Det finns en hel del att lära sig om “Docker networking” så vi håller oss lite i utkanten inom kursen.

För en översikt vad vi kan göra med network-kommandot kör vi $ docker network:

Usage:  docker network COMMAND

Manage networks

Commands:
 connect   Connect a container to a network
 create   Create a network
 disconnect Disconnect a container from a network
 inspect   Display detailed information on one or more networks
 ls     List networks
 prune    Remove all unused networks
 rm     Remove one or more networks

Run 'docker network COMMAND --help' for more information on a command.

Vi kan se att vi här kan ansluta en container till ett nätverk men vi gör det i run-steget.

#Revision history

 • 2019-04-18: (A, lew) Första versionen.

Document source.