Installera Compose

Du bör redan ha Compose installerat, tillsammans med din Dockerinstallation. Kika i terminalen:

$ docker-compose --version
docker-compose version 1.23.2, build 1110ad01

Om du av någon anledning inte har det installerat, finns instruktionerna i dokumentationen.

#Revision history

  • 2019-05-02: (A, lew) Första versionen.

Document source.