Exempel på en Compose-fil

Vi tar en hel del saker på en gång nu. Vi utgår från föregående kapitel, när vi skapade ett nätverk.

#Dockerfile

Vi har en server vars Dockerfil ser ut så här:

FROM debian:stretch-slim

RUN apt-get update && \
  apt-get -y install apache2

CMD apachectl -D FOREGROUND

Filstrukturen:

.
├── Dockerfile
└── html
  └── index.html

1 directory, 2 files

Containern startar vi med:

docker run --rm -it -p 8080:80 --name simple-server -v $(pwd)/html/:/var/www/html/ username/imagename:tag

Nu kan vi se innehållet i index.html i webbläsaren via localhost:8080.

#Compose

Vi skapar nu en fil, docker-compose.yml och försöker mappa den mot run-kommandot ovan:

version: "3"
services:
  server:
    image: username/imagename:tag
    container_name: "simple-server"
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - "./html/:/var/www/html/"
    restart:
      "always"

Om vi hade behövt konfigurera den image vi utgår ifrån kan vi välja att bygga den via Docker Compose. Istället för image: username/imagename:tag hade vi kunnat använda build: build: ., där . representerar den aktuella mappen. Det krävs då en Dockerfile tillgänglig där.

Nåväl, istället för att behöva skriva långa run-kommandon kan vi nu starta containern med:

$ docker-compose up

Vill vi köra servern i bakgrunden lägger vi på flaggan -d.

Vi går vidare och kikar på hur docker-compose fungerar med nätverk.

#Revision history

 • 2019-05-02: (A, lew) Första versionen.

Document source.