up vs run

Vi kan använda kommandona $ docker-compose up ... eller $ docker-compose run .... Det finns en viss skillnad mellan dem och hur de startar våra services.

#docker-compose up

Oftast vill man köra docker-compose up . Det skapar en ny container utifrån specifikationerna i docker-compose.yml och startar den.

#docker-compose run

Vill man starta en service för ett specifikt ändamål eller köra ett kommando, till exempel köra ett script, använder vi docker-compose run . Det passar bra om vi till exempel har definierat ett kommando, CMD, i Dockerfile där vi kör ett script.

#docker-compose start/stop

Om vi har en startad container kan vi stoppa den med stop. Vill vi sedan starta den igen använder vi märkligt nog start.

#Revision history

  • 2019-06-11: (A, lew) Första versionen.

Document source.