Kopiera in filer

Vi kan kopiera in egna filer och mappar till en Docker container. Om vi har ett program vi vill kunna köra i containern behöver de kunna nås inifrån containern. Ett sätt är att använda COPY kommandot i Dockerfile.

FROM ubuntu:22.04

WORKDIR scripts

COPY scripts/ .

RUN chmod +x ./*.bash

WORKDIR beskriver arbetsmappen för kommande kommandon i Dockerfile. Om mappen inte finns så skapas den. Om vi ger relativa sökvägar till WORKDIR kommer de relatera till föregående WORKDIR’s mapp.
COPY kopierar in innehållet i den lokala mappen script in i imagen till arbetsmappen /script.
RUN används för att köra kommandon i byggskedet av imagen. Här gör vi filerna exekverbara.

#Revision history

  • 2022-04-13: (B, lew) Uppdatering inför HT22.
  • 2019-03-14: (A, lew) Första versionen.

Document source.