Radera nätverket

När vi vill radera nätverket behöver vi först stoppa containrarna som använder det. Kommandot $ docker ps visar vilka aktiva containrar vi har. Använd $ docker stop <id> eller $ docker stop <name> för att stoppa dem.

Vi kan sedan ta bort nätverket med:

$ docker network rm dbwebb
dbwebb

#Revision history

  • 2019-04-30: (A, lew) Första versionen.

Document source.