Compose och nätverk via namngivning

Vi kan återigen slippa krångla med ip-adresser. Vi kan i compose-filen länka till en annan service. Vi tar bort en del från “network” och lägger till en länk under klienten:

version: "3"
networks:
  dbwebb:
services:
  server:
    image: username/imagename:tag
    container_name: "simple-server"
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - "./server/html/:/var/www/html/"
    networks:
      dbwebb:
    restart:
      "always"
  client:
    image: username/imagename:tag
    container_name: "simple-client"
    networks:
      dbwebb:
    links:
      - server:myserver

Vi kan se:

links:
  - server:myserver

Här talar vi om att servicen “server” ska vara nåbar via namnet “myserver”. Nu uppdaterar vi skriptet och kör curl myserver och bygger om imagen.

Nu kan vi starta som vanligt med:

$ docker-compose up -d server
...
$ docker-compose up client
...
$ docker-compose down
...

#Revision history

 • 2019-05-02: (A, lew) Första versionen.

Document source.