while-loop

Även i Bash behöver en while loop ha ett slutmål att jobba sig mot.

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on while loop

counter=0

while [[ $counter -lt 10 ]]
do
  echo $counter
  (( counter++ ))
  # let counter ++
  # let counter+=1
  # let counter=counter+1
done

För att bryta en loop fungerar nyckelordet break:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on while loop with break

counter=0

while true
do
  echo "$counter"
  (( counter++ ))
  if [[ $counter -gt 5 ]]
  then
    echo "done"
    break
  fi
done

För att hoppa till nästa iteration finns continue:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on while loop with continue

counter=0

while true
do
  (( counter++ ))

  if [[ $counter -eq 5 ]]
  then
    echo "skipping $counter"
    continue
  elif [[ $counter -eq 10 ]]
  then
    echo "done"
    break
  fi

  echo "$counter"
done

#Revision history

 • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.