Arrayer

Arrayer i Bash är indexerade från 0 och har ingen maximal storlek. Vi skrapar lite på ytan och ser hur vi kan skapa och hantera indexerade arrayer och associativa arrayer i Bash.

Syntaxen kan verka krånglig men när det väl sitter är de kraftfulla konstruktioner.