Argument, options och commands

Vad är egentligen arguments, options och commands? Vi försöker få rätt på vad som är vad. Ett helt kommando följer ofta strukturen: $ <command> [option] [argument].

#Commands

Ett kommando, command, talar om vad som ska göras.

$ mkdir foldername

Här är mkdir kommandot.

#Argument

Ett argument skickas med ett kommando. I exemplet:

$ mkdir foldername

är foldername argumentet, (namnet på mappen).

#Option

Ett option kan oftast skickas med för att välja hur ett argument ska hanteras av kommandot.

$ mkdir -p foldername/temp

Här är -p flaggan (option) som talar om hur kommandot mkdir ska skapa mapparna som skickas med som argument.

Kika gärna i manualen för att se vilka tillgängliga options som finns för olika kommandon.

#Övriga strukturer

Vi kan ibland även skicka med argument till ett option, tex:

$ ssh username@localhost -p 2222

Här är 2222 ett argument till “optionet” -p. username@localhost är argumentet till kommandot ssh. Rörigt att hålla koll på? Det ger sig tillslut, men det kan vara bra att känna till när man pratar om script och dess olika alternativ.