Introduktion

Syftet med denna guide är att ge en introduktion till kärnan, de väsentliga delarna, i programmeringsspråket Bash, så som en programmerare tar sig an ett nytt programmeringsspråk.

#Förkunskaper

Guiden förutsätter att du redan har en terminal. Här kan du få hjälp att installera en terminal. Guiden förutsätter även att Bash-versionen är minst 4.0. För att se vilken version du har kan du se det med $ bash --version. Du bör även ha koll på grundläggande kommandon i terminalen.

#Tips

För terminalkommandon finns alltid manualen, till exempel $ man ls för kommandot ls.
För språkkonstruktioner m.m. finns bland annat ss64 och Cheatsheet.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.