Egenskapade funktioner

Vi går igenom grunderna i hur du skapar och använder egna funktioner.