Associativa arrayer

En associativ array är en array med namngivna nycklar istället för indexvärden. Det finns inte stöd för multidimensionella arrayer, men det kan simuleras med hjälp av associativa arrayer.

#Deklarera array

Vi deklarerar en associativ array med stort A:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on associative arrays

# with keyword declare and uppercase A
declare -A all_planets

# Setup content for associative array
rocky_planets=("Mercury" "Venus" "Earth" "Mars")
gas_planets=("Jupiter" "Saturn")
ice_planets=("Uranus" "Neptune")

# Add all arrays as content in associative array (as strings)
all_planets["rocky_planets"]="${rocky_planets[*]}"
all_planets["gas_planets"]="${gas_planets[*]}"
all_planets["ice_planets"]="${ice_planets[*]}"

Nu innehåller inte den associativa arrayen fler arrayer utan det räknas som strängar. Dock separerade med ett mellanslag.

#Hantera arrayen

Att röra sig med den associativa arrayen är likt en vanlig array:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on working with associative arrays

# Get all elements
echo "All elements: ${all_planets[*]}"

# Get element by key
echo "Gas planets: ${all_planets[gas_planets]}"

# Get size
echo "Size of array: ${#all_planets[@]}"

# Get size of element in array (counts characters)
echo "Size of ice_planets: ${#all_planets[ice_planets]}"

# Get indices
echo "Indices: ${!all_planets[*]}"

# Extract part of array content
echo "First 4 chars from given element: ${all_planets[rocky_planets]:0:4}"

#Loopa igenom arrayen

Vi tittar även på hur vi kan loopa igenom arrayen och dess innehåll:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on looping associative arrays

declare -A all_planets

rocky_planets=("Mercury" "Venus" "Earth" "Mars")
gas_planets=("Jupiter" "Saturn")
ice_planets=("Uranus" "Neptune")
#
all_planets["rocky_planets"]="${rocky_planets[*]}"
all_planets["gas_planets"]="${gas_planets[*]}"
all_planets["ice_planets"]="${ice_planets[*]}"

# for loop - get items
for planet in "${all_planets[@]}"
do
  echo "$planet"
done

# for loop - work with indices
for index in "${!all_planets[@]}"
do
  echo "$index: ${all_planets[$index]}"
done

# for loop - nested loop
for index in "${!all_planets[@]}"
do
  echo "The $index are:"

  # No quotes here as the point is to use word splitting
  for planet in ${all_planets[$index]}
  do
    echo "$planet"
  done
done

#Revision history

 • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.