Simpel funktion

En funktion i Bash skapas med nyckelordet function och syntaxen påminner om den vi är vana vid.

#Skapa funktion

Så här skapar vi en funktion.

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on creating a function

# Create function
function presentation {
    echo "Hello $USER"
}

# Call function
presentation

Som vi kan se är enda skillnaden från tex php att vi inte behöver parenteser (), varken vid skapandet eller användandet av funktionen. I exemplet ovan skriver vi enbart ut den nuvarande användaren, vars namn sparas i den inbyggda variabeln $USER.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.