Om Bash

Bash logotyp

Bash är egentligen shellet, ett command-line interface (CLI) och kan ta kommandon från tangentbordet och skicka vidare instruktionerna till operativsystemet. Allt detta sker i en terminal emulator (terminal). Bash står för Bourne-Again SHell, skrivet av Brian Fox för the GNU Project och är en uppgraderad version av det ursprungliga shellet sh, av Steve Bourne. Om vi tittar i manualen, man bash så ser vi att det även är följande:

Bash is an sh-compatible command language interpreter that executes commands read from the standard input or from a file.

På studentservern används i skrivande stund ett annat shell, tcsh. Vi kan se vilket shell som används med kommandot echo $0:

klwstud@sweet: echo $0
-tcsh

Övriga shell är bland annat: ksh och zsh.

Allt du kan göra på kommandoraden i terminalen kan du även utföra i ett Bash-script och tvärtom. Vi kan med andra ord samla en uppsättning kommandon i en fil och köra den så exekveras kommandona som om vi skrivit dem direkt i terminalen. Mycket smidigt.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.