Kodvalidering

De flesta programmeringsspråk följer någon form av standard. Vi kan få hjälp och stöd av programmet shellcheck som är ett statiskt kod-valideringsverktyg och linter.

Att använda shellcheck är inte svårare än att köra ett script:

$ shellcheck myscript.bash

#Installera

För att installera shellcheck direkt i terminalen:

Debian
$ sudo apt-get install shellcheck

MacOS
$ brew install shellcheck

Windows
Det finns dessvärre inte till Cygwin, men om du använder Powershell 3 (eller senare) kan du installera det via scoop: $ scoop install shellcheck

Atom
Vi kan även installera shellcheck som ett plugin till linter i Atom.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.