Variabler

I Bash behöver vi inte bestämma i förväg vilken datatyp en variabel ska innehålla. Det räcker att tilldela ett värde till en referens så skapas variabeln.