Aritmetik

När vi vill utföra aritmetik (matte) i Bash behöver vi lite handpåläggning för att det ska fungera. Som alltid finns det olika sätt att hantera det på. Det finns framförallt två olika sätt att utföra så kallad arithmetic expansion. Dubbla parenteser (( )) eller med det inbyggda kommandot let. Det finns även logiska operatorer som hjälper oss med villkorshantering.

I många andra språk är det rakt på sak. Vi skriver bara det vi vill addera eller subtrahera eller vad det nu kan vara:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script for the linux course

value1=5
value2=10
value3=$value1+$value2

echo "$value3" # Prints 5+10

I Bash blir det dock inte riktigt som vi tänkt som vi kan se ovan. Klicka vidare så tar vi en titt på hur det kan se ut.