Värden, variabler och typer

Du kan grunden i hur variabler deklareras och tilldelas värde. Låt oss titta mer på variabler och typer och hur olika värden som tal och strängar hanteras.

Vi tittar även på några inbyggda funktioner och hur uttryck och operatorer fungerar.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/02. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

#Revision history

  • 2018-06-27: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.