Värden och skalära typer

Vi har sett grunden för hur variabler deklareras och tilldelas ett värde. låt oss nu fortsätta med de olika typer som finns i php och hur typerna fungerar och kan avläsas.

Manualen för php ger dig en översikt av vilka typer som finns, läs den som referens och om du vill veta mer.

#Skalära typer

En skalär typ är något som kan uttryckas med ett enda värde. I php finns följande sådana typer.

Typ Beskrivning
boolean Ett värde är sant true eller falskt false.
integer Heltalsvärde som 7, 9 eller 13.
double Flyttalsvärde som 3.14, 2.414 eller 7.0E-10.
string Strängar omslutna med dubbelfnutt “” eller enkelfnutt ”.
null Egentligen inte en skalär typ utan mer en specialtyp som innebär avsaknaden av ett värde, en variabel som inte har ett värde.

Typen double kan också benämnas float eller real numbers.

I php finns fler typer, men för tillfället håller vi oss vid dessa enkla typer.

#Typdeklaration och upplevd typ

Språket php är löst typat, även kallat dynamisk typat. Dess skillnad är statiskt typade programmeringsspråk där variabelns typ deklareras tillsammans med variabeln.

I språk som är dynamiskt typade så har en variabeldeklaration inte någon typ. En variabels typ beror av det värde den innehåller. Under en variabels livstid kan den alltså anta olika typer, beroende av vilket värde den innehåller.

Här är ett exempelprogram som visar hur en och samma variabel har olika värden och typer samt hur man kan skriva ut variabelns typ.

$var = false;
echo $var, " (", gettype($var), ")\n";

$var = true;
echo $var, " (", gettype($var), ")\n";

$var = 42;
echo $var, " (", gettype($var), ")\n";

$var = 3.14;
echo $var, " (", gettype($var), ")\n";

$var = "Hello";
echo $var, " (", gettype($var), ")\n";

Om du gör ett testprogram av koden ovan så kan du få följande utskrift.

Olika värden bestämmer variabelns upplevda typ.

Olika värden bestämmer variabelns upplevda typ.

I utskriften ovan ser du att inget värde skrivs ut när variabeln innehåller värdet null eller false. Det beror på att värdet översätts till något som kan skrivas ut och null och false ersätts med en tom sträng "", det syns alltså inget när man skriver ut det värdet.

Enligt liknande princip ersätts värdet true med 1 vid utskriften.

#Felsök med var_dump

Ett sätt att skriva ut en variabels värde och dess upplevda typ är att använda funktionen var_dump(). Uppdatera ditt exempelprogram i stil med följande.

$var = null;
var_dump($var);

$var = false;
var_dump($var);

Uppdatera hela ditt exempelprogram och du kan få följande utskrift deär både värde och upplevd typ visas.

Med funktionen var_dump kan variabelns värde och typ visas.

Med funktionen var_dump kan variabelns värde och typ visas.

Funktionen var_dump() är bra att använda när man felsöker och vill dubbelkolla var en variabel innehåller.

#Revision history

  • 2018-10-01: (B, mos) Rätt länk till variabler deklareras.
  • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.