Felmeddelanden från PHP

Låt oss se hur vi sätter på felmeddelanden så att de visas. Vi skapar en mallsida som vi kan använda för våra testprogram.

#En mall för testprogram

Skapa en ny fil som du döper till template.php och fyll den med följande innehåll.

<pre>
<?php

$sum = 1 + 1;

echo "Hello World\n";
echo "\n";
echo "Sum of 1 + 1 is: $sum\n";

?>
</pre>

Om du kör koden ovan så kan din webbsida se ut så här.

En mallsida med ett testprogram.

En mallsida med ett testprogram.

Tanken med strukturen ovan är att skriva ut allt inom html-elementet <pre> som ger förformatterad text och som tar hänsyn till radbrytningen \n. Det gör att vi slipper blanda in allt för mycket html-element i vårt kodande.

#Sätt på felutskrifter

Det första vi gör är att se till att php visar felmeddelande när vi skriver felaktig kod.

Om felmeddelanden skall visas är en inställning i webbserverns konfiguration för php. Vissa delar av den kan vi påverka direkt i vårt skript. På följande sätt kan vi slå på utskrifter av felmeddelanden. Uppdatera din template.php så att följande kod finns överst i filen.

<?php
error_reporting(-1);       // Report all type of errors
ini_set("display_errors", 1);   // Display all errors 
?>

Det första raden är en php-funktion som anropas för att göra en inställning om att alla typer av felmeddelande skall visas. Du kan slå upp funktionen error_reporting() i manualen för att se vad den gör.

Du kommer ihåg att manualen är din bästa vän? Lär dig hantera den. Alla funktioner beskrivs på samma sätt och när du lärt dig uppbyggnaden så ligger hela språket öppet för dig att lära.

Den andra raden anropar en funktion ini_set() som ber PHP att skriva ut felmeddelanden och inte dölja dem. I vissa installationer av webbserver och php så är standardinställningen att inte visa felmeddelanden. Det är en bra inställning för system som är i drift, men inte så bra när man utvecklar eller vill lära sig. I produktionssystem vill vi inte att felmeddelanden skall visas, men när vi utvecklar så behöver vi se dem.

Nu bör felmeddelande visas i all sin tydlighet.

#Provocera fram ett felmeddelande

Du kan nu tvinga fram ett felmeddelande genom att lägga till en php-rad enligt följande.

echo $unknown;

Min kompletta testfil unknown.php ser ut så här.

<?php
error_reporting(-1);       // Report all type of errors
ini_set("display_errors", 1);   // Display all errors 
?>

<pre>
<?php
echo $unknown;
?>
</pre>

Koden ovan försöker alltså skriva ut en variabel som inte är definierad, den finns inte. Det skall ge ett felmeddelande, liknade detta.

Notice: Undefined variable: unknown in /home/mos/git/dbwebbse/kurser/htmlphp/example/guide-php/01/unknown.php on line 11

Resultatet blir så här när man kör den i webbläsaren.

Felmeddelande som visar när man använder en variabel som inte är definierad.

Felmeddelande som visar när man använder en variabel som inte är definierad.

Exakt hur felmeddelandet skrivs ut kan skilja beroende på hur din webbläsare är konfigurerad.

#Olika feltyper

Ovan var typen för felmeddelandet en NOTICE. En notice är inte så allvarlig så att exekveringen behöver avbrytas. Exekveringen fortsätter trots felmeddelandet. Det samma gäller för fel av typen WARNING.

Men när felet blir ERROR eller PARSE så blir felet så allvarligt så att exekveringen avbryts.

Det finns också feltyper som DEPRECATED som säger att kodkonstruktioner är obsolete och inte stöds i kommande versioner av språket.

I manulen finns en lista på olika feltyper i språket.

Låt oss titta på ett par exempel av olika fel.

#Feltypen WARNING

Ett exempel på ett felmeddelande av typen WARNING är när man glömmer att skicka med ett argument till en funktion.

// Correct
floor(2,5);

// Wrong, missing the required argument
floor();

Funktionen floor() kräver ett argument som skall avrundas nedåt till närmaste heltal.

Felmeddelandet säger då följande.

Warning: floor() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/mos/git/dbwebbse/kurser/htmlphp/example/guide-php/01/warning.php on line 11

Det kan se ut så här.

Ett felmeddelande av typen WARNING.

Ett felmeddelande av typen WARNING.

#Feltypen PARSE

Feltypen PARSE säger att PHP inte kan parsa koden, det är en fel i syntaxen som ger reglerna för de konstruktioner som är giltiga i språket.

När du får ett PARSE fel så avbryts exekveringen.

Här är två exempel på PARSE fel.

// Correct
echo "hej";

// Wrong, missing semicolon
echo "hej"

// Correct, rounding the value to two decimals
round(3,1415, 2);

// Wrong, lacking the second argument but has a ending ,
round(3,1415, );

I första fallet får vi ett felmeddelande som påpekar att php-parsern förväntade sig ett , eller ;.

Parse error: syntax error, unexpected ‘echo’ (T_ECHO), expecting ‘,’ or ‘;’ in /home/mos/git/dbwebbse/kurser/htmlphp/example/guide-php/01/warning.php on line 14

Parsern jobbar enligt språkets syntax och det regelverket säger hur koden skall skrivas för att vara syntaktiskt korrekt.

#Om att laga fel

Öva dig i att läsa felmeddelandena, de innehåller alla ledtrådar du behöver för att rätta till dem, de säger vilken fil och radnummer som du skall börja leta på.

Det är en övningssak att rätta felen när de dyker upp. Ibland (ofta) är en del av resterande fel så kallade följdfel, de beror av det första felet och försvinner när du rättat det.

Börja alltid med det översta felet och rätta det först.

#Revision history

 • 2018-08-20: (C, mos) Rätt länk till warning.png.
 • 2018-06-20: (B, mos) Genomgången och uppdaterad.
 • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.