Egenskapade funktioner

Vi går igenom grunderna i hur du skapar och använder egna funktioner samt hur du kan spara funktionerna i filstrukturen.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/05. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

#Revision history

  • 2018-08-28: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.