Datastrukturer

Vi går igenom grunderna i den inbyggda datatypen array som kan innehålla en samling av värden.

Vi tittar på några av de inbyggda funktionerna som kan hjälpa oss att jobba med arrayer.

Vi tittar också på två inbyggda variabler i php som representeras i arrayer, nämligen $_GET och $_SERVER.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/04. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

#Revision history

  • 2018-08-22: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.