Om PHP

PHP logotyp

PHP är ett skriptspråk som används tillsammans med HTML för att skapa dynamiska webbsidor i webbplatser. PHP körs på serversidan och hjälper till att generera källkoden till HTML-sidorna, ofta via kopplingar mot en databas.

PHP skapades 1995 av Rasmus Lerdorf och underhålls numer av “The PHP Group”. PHP är fri programvara. PHP stod tidigare för “Personal Home Page”, numer står det för “PHP: Hypertext Preprocessor”.

PHP är idag ett av de mest använda språken på webben. Enligt den undersökande webbplatsen W3Techs så fanns PHP på 83% av de undersökta webbplatserna (juni, 2018).

PHP är dels ett enkelt skriptspråk som hjälper dig att dela in din webbplats i olika filer. Men det är också ett komplett programmeringsspråk med avancerade objektorienterade konstruktioner och stöd för flera programmeringsparadigmer. PHP har sin grund i C och C++ så känner du igen de språken så känner du igen konstruktionerna i PHP.

Den viktigaste källan till kunskap kring PHP är referensmanualen. Det finns en sökfunktion uppe i högra hörnet, använd den flitigt.

Referensmanualen är din bästa vän. Glöm aldrig det.

Bekanta dig med manualen innan du går vidare. Ta en titt på den delen av manualen som täcker grundkonstruktionerna i språket, “language reference”.

#Revision history

  • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.