Sidkontroller

Vi pratar om konceptet sidkontroller, page controller, som ett exempel på hur man kan bygga sin grundstruktur för webbplatsen. Det handlar om hur man kan tänka när man strukturer sin kod i filer och kataloger, den kod som skall generera webbsidorna.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/03. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

#Revision history

  • 2019-09-06: (A, mos) Uppdelad från Kontrollstrukturer till eget stycke.

Document source.