Kontrollstrukturer

Vi tittar på grundläggande villkorssatser och loopar via if, switch, for och while.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem i example/guide-php/03. Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden.

#Revision history

  • 2018-08-20: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.