Funktioner och argument

En funktion kan ta emot inkommande argument. När man anropar funktionen så skickar men med argumenten och baserat på dem kan funktionen returnera olika resultat.

Låt oss se hur det går till.

#Argument

När man definierar en funktion så kan man även definiera om den skall ta argument, och hur många.

Vi skriver om vår funktion quack() så att den tar ett argument som säger hur lätet skall vara.

Jag skapar en ny funktion duckSays() så att den inte krockar med den jag redan har skapat.

function duckSays($sound)
{
  return "The duck says {$sound}.";
}

Nu kan jag anropa funktionen. Jag får inte missa att skicka med argumentet, annars får jag ett felmeddelande.

echo duckSays("quack") . "\n";    // The duck says quack.
echo duckSays("quack, quack") . "\n"; // The duck says quack, quack.

Det vi får är en mer flexibel funktion som har fler användningsområden än ursprungliga funktionen quack().

#Flera argument

Man kan skicka fler argument till funktionen. Om vi tittar på vår funktion duckSays($sound) så kan vi tänka oss hur en funktion skulle kunna se ut om vi även skickade in djuret, inte bara lätet. Borde vi då inte få en än mer generell funktion som kan användas i än fler sammanhang?

Vi prövar idéen och skapar funktionen animalSays($animal, $sound) som tar två argument. Ett argument $animal som säger vilket djur det är och ett argument $sound som säger vilket lätet är.

function animalSays($animal, $sound)
{
  return "The {$animal} says {$sound}.";
}

Vi kan nu anropa funktionen.

echo animalSays("duck", "quack, quack") . "\n"; // The duck says quack, quack.
echo animalSays("snake", "sssssssssss") . "\n"; // The snake says sssssssssss.

Att använda flera parametrar in i en funktion gör att den kan användas i fler sammanhang.

#Argument med standardvärde

Det finns något som heter standard värde på ett argument, eller default argument values. Det är det värdet som argumentet får om den som anropar funktionen inte skickar med ett argument.

Låt oss jobba vidare med vår funktion och säg att vi vill avsluta utskriften med ett utropstecken “!” istället för en punkt “.”. Kanske är det en hund som skäller väldigt högt. Jag döper funktionen till animalSays1() så att den inte krockar med de funktioner jag redan skapat.

function animalSays1($animal, $sound, $end = ".")
{
  return "The {$animal} says {$sound}{$end}";
}

Se hur det tredje argumentet $end blir tilldelat ett standardvärde genom konstruktionen $end = ".".

Vi har nu en funktion med ett optionellt tredje argument. Den som anropar funktionen kan då välja att skicka med två eller tre argument.

echo animalSays1("duck", "quack, quack") . "\n";  // The duck says quack, quack.
echo animalSays1("dog", "VOV, VOV", "!!!") . "\n"; // The dog says VOV, VOV!!!

Så här blir det när exempelsidan skrivs ut.

Djuren gör läten via en funktion som tar parametrar.

Djuren gör läten via en funktion som tar parametrar.

Då har du kommit igång med hur man skickar argument till en funktion.

#Läs mer

Du kan läsa mer om funktioner och argument i manualen.

#Revision history

 • 2018-09-03: (A, mos) Första versionen.

Document source.